Category: Jak pomnożyć 500 zł

500 + czy to ma sens ?

Od dwóch lat w Polsce jest program 500 + inaczej mówiąc w mojej opinii rozdawnictwo. Żadna trudność rozdać pieniądze, które pochodzą z zadłużania się w bankach...