Lokata terminowa – jest to umowa najczęściej między bankiem  a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych na czas określony.

Bank zobowiązuje się do wniesienia kapitału wraz z odsetkami na koniec okresu obowiązywania umowy. Lokaty są odnawialne i nieodnawialne.

W pierwszej opcji po terminie depozyt lokatowy jest automatycznie odnawiany. W tym drugim przypadku środki są zwracane klientowi po upływie terminu. Klient, który zrywa lokate przed terminem jej zapadalności, ponosi konsekwencje, zwykle w postaci utraty części lub całości zgromadzonych odsetek. Nie można dopłacać dodatkowych środków podczas trwania lokaty. Środki na lokacie są bezpieczne gdyż są chronione na mocy ustawy o przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tyś. Euro.