• Tag Archives: Pomnażanie pieniędzy

Kurs waluty rosyjskiej, węgierskiej oraz norweskiej

Dziś chciałbym przyjrzeć ponownie się walutom o których wcześniej pisałem. Sprawdźmy jak wygląda kurs na dzień dziejszy do tego co pisałem pare dni temu:

Kurs rubla , Wpis nt. kursu frionta , Wpis nt. kursu korony norweskiej

W wpisach powyżej kurs rubla był około 0,0585 gr , kurs frionta 1,3317 zł oraz korona norweska 0,4307 gr . Na obecny dzień czyli około 7 dni później na wykresach widać, żę friont będzie prawdopodbnie przełamywał w najbliższych godzinach, dniach swoją siłę i zejdzie być może do histrycznego kursu poniżej 1,33gr. Kupno tej waluty przy takim kursie w prawie 99% pozwoli nam pomnożyć swoje pieniądze. Kurs frionta bedzie pikował w dół aby następnie po jakimś czasie odreagować i wzbić się powyżej 1,33 gr.  Można czekać i za jakiś czas może się okazać, że friont zachaczył o 1,30 gr wtedy już napewno będzie warto kupić tą walutę.

Pozostałe waluty o których wcześniej pisałem tj korona norweska i rubel aktualnie trzeba obserwować bo mają potencjał.

Pomnażanie pieniędzy przez waluty może być możliwe. Na swoim blogu jak pomnażać oszczędności będę opisywał swoje spostrzeżenia.

Pomnażanie pięniędzy poprzez IKZE

Pomnażaj oszczędności poprzez uczestnictwo w IKZE

Co to jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego(IKZE) – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Oszczędzać możemy poprzez:

– fundusze inwestycyjne

– instytucjach prowadzących działalność maklerską

– w zakładzie ubezpieczeń

– w banku

– w dobrowolnym funduszu emerytalnym

Oszczędzając na emeryture poprzez IKZE możemy dokonać wypłaty, wypłata transferowej, częściowy zwrot i zwrot środków zgromadzonych IKZE.

W roku 2017  kwotą którą można było wpłacić na IKZE to 5115,60 zł . Jeśli ktoś wpłacił takie pieniądze na swoje konto emerytalne to mógł odpisać sobie tą kwotę od dochodu czym pomniejszył podatek do zapłaty i zwiększył ewentualny zwrot z urzędu skarbowego.

Zobacz również: Pomnażanie oszczędności IKE

Opracowano na podstawie teskt jednolity : Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Pomysł na pomnażanie pieniędzy przez koronę norweską

Analizując kurs walut podaje kolejny pomysł na pomnażanie. Można zauważyć, że są waluty które w ostatnich dniach nabierają słabości jakiej dawno w swojej historii nie miały. Oprócz tych , które wcześniej opisałem tj.

Pomysł jak pomnażać oszczędności przez ruble oraz Pomysł jak pomnażać pieniądze przez frionta

W tym wpisie chciałby podsunąć pomysł na pomnażanie swoich funduszy przez walute Norwegii. Analizując wykres korony norweskiej można zauważyć że ta waluta była podobnie słaba wcześniej dwa razy i teraz zbliża sie do kolejny raz do podobnej słabości. W 2001 kosztowała 44 gr, w 2008 41 gr , dziś 42 gr.

Dla osób, które chcą zminimalizować ryzyko pomnażanie pięniędzy przez waluty proponowałbym zaczekać do momentu jeśli kurs waluty norweskiej spadnie do poziomu z 2008 albo nawet niżej. Kupno waluty w tym czasie poniżej historycznych minimów daje większe szanse na zminimimalizowanie ryzyka.  Analizując wykres kursu waluty norweskiej od 2010 r można uznać, że właściwa średnia wartoś tej waluty oscyluje około 50gr.

Kupując walute po 40gr i sprzedając po 50gr możemy na tej transakcji pomnożyć własne pieniądze o 20%. Jeśli odejmiemy od tego podatek oraz opłaty za przelewy to zarobimy ok 12% na czysto w ciągu 6-9 miesięcy.

Oczywiście to nie jest takie proste, że napewno zarobimy ale jeśli chcemy pomnożyć pieniądze to zawsze jest ryzyko, że coś może pójść nie tak. Mimo to podaje kolejny pomysł na rozmnażanie pieniędzy.

 

Jak pomnażać pieniądze kupując walutę węgierską.

Pomysł na pomnażanie pieniędzy z kategorii waluty. Kolejną walutą która zdobywa siłę nabywczą jest Friont waluta Węgier. W ponad dwudziestoletniej histrorii kursu tej waluty zdarzyło się dwa razy kiedy waluta była tak silna. Był to rok maj 2002 i październik 2008. Cena tej waluty wynosiła około 1.34 gr.  W dniu dzisiejszym tj. 21.02.2018 cena tej waluty wynosi około 1.33gr a więc zdobywa kolejny szczyt swojej siły.

Pomnażanie pieniędzy zawsze niesie za sobą poczucie ryzyka. Zadajemy sobie pytanie co będzie jak sie nie uda? Ile na tym stracimy? Obserwując Frionta można uznać, że waluta prawdopodobnie zyska jeszcze więcej troche siły a następnie za jakiś miesiąc może więcej bedzie słabł. Jest to naturalna kolej rzeczy. W mojej opinii kupno tej waluty powinno przynieść pomnożenie oszczędności około 5% do 10 %. Nikt nie obiecuje że tak musi być ale skoro waluta zdobywa historyczną siłę to będzie musiała potem odreagować tracąc na wartości.

Podobny pomysł na pomnożenie oszczędności znajduje się pod linkiem http://jakpomnazacoszczednosci.pl/waluta-rubel-rosyjski/