Czym jest Green Marketing

Czym jest Green Marketing

Czym jest Green Marketing

 

Zielony marketing, zwany też marketingiem ekologicznym stał się w ostatnich latach obiektem ogromnego zainteresowania licznych przedsiębiorstw z branży przemysłowo – spożywczej.

Wzrasta świadomość konsumentów, którzy szukają nie tylko atrakcyjnych cen, ale przede wszystkim wysokiej jakości oferowanych towarów.

Klienci są otaczani informacjami dotyczącymi ochrony środowiska i starają się zdobytą wiedzę wykorzystywać w codziennym życiu.

Zatem, by utrzymać dotychczasowych odbiorców dóbr i usług oraz pozyskać nowych należy opracować strategie oparte na ekologii.

Green Marketing zajmuje się budowaniem wizerunku marki lub firmy w ujęciu pro-środowiskowym. Marketing ekologiczny obejmuje swym zasięgiem różne sfery rynku.

Od tworzenia produktów przyjaznych środowisku, wykorzystywania recyklingu przy produkcji opakowań, aż po wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych lub działalności marketingowej – na tworzeniu komunikatów informujących o ekologicznych właściwościowych produktu.

Nie da się ukryć, że ten rodzaj marketingu wymaga znacznie większego nakładu środków, ale ze względu na rosnący popyt będzie bardziej opłacalny w przyszłości.

Przykładowo, produkty wytwarzane w USA są zazwyczaj droższe, niż te wytworzone za granicą przy użyciu taniej siły roboczej, ale mają lepszy skład i nie są narażone na długą podróż.

Duża grupa konsumentów uważa, że jakość i korzyści dla środowiska są ważniejsze od ceny. Takie jednostki określa się kategorią LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability).

LOHAS oznacza szybko rozwijający się, zintegrowany rynek usług oraz towarów, które przemawiają do konsumentów za pomocą poczucia odpowiedzialności środowiskowej.

Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób.

Green marketing - strategie

Czym jest Green Marketing – strategie

 

Metody zielonego marketingu to strategie oparte na trosce o środowisko. Można do nich zaliczyć działania takie jak:

  • Rezygnacja z dokumentacji papierowej na rzecz dokumentacji elektronicznej lub wykorzystywanie papieru pochodzącego z recyklingu.
  • Korzystanie z recyklingu i odpowiedzialnych praktyk usuwania odpadów.
  • Dbanie o środowisko w kwestii generowania energii i podjęcie kroków w celu zrównoważonego oddziaływania na środowisko.
  • Korzystanie z ekologicznych opakowań sprzedawanych produktów.
  • Stosowanie skutecznych metod pakowania oraz wysyłki.

Niektórzy twórcy marketingu starają się pozyskać rosnącą liczbę konsumentów ukierunkowanych ekologicznie, przedstawiając im produkty neutralne dla środowiska jako ekologiczne.

Przedstawiają swoje produkty jako lepszy wybór dla środowiska, a tak naprawdę nie mają wiedzy o korzyściach danego produktu w kwestii ochrony środowiska.

Przykładem takiego zachowania jest używanie napisów „BIO” lub „EKO” na opakowaniach towarów, które nie są przyjazne dla środowiska.

Konsument jest wprowadzany w błąd sądząc, że kupuje produkt lepszy od towaru oferowanego przez konkurencję, a nie posiadającego ekologicznej informacji.

Ten rodzaj strategi nazywa się „greenwashing” i w dłuższej perspektywie może szkodzić wizerunkowi firmy.

Konsument, który odkryje, że padł ofiarą oszustwa demaskuje firmę i w dobie Internetu niezwykle szybko rozprzestrzenia negatywne informacje.

Firma traci trudne do odzyskania zaufanie klientów. Zielony marketing to niezwykle nowoczesne podejście do potrzeb konsumenta i uwarunkowań zmieniającego się rynku.

Właściwie wdrażany i monitorowany może przynieść ogromne korzyści dla marki i działalności przedsiębiorstwa. Marketing ekologiczny to przyszłość branży promocji.