Indywidualna działalność gospodarcza - jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Indywidualna działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza – jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

 

Każdy początkujący przedsiębiorca – poza nastawieniem na zysk – musi być również świadomy ciążących na nim obowiązków podatkowych.

Niektóre osoby dostają gęsiej skórki na same słowa “Urząd Skarbowy” jednak – bądźmy szczerzy – nie taki diabeł straszny jak go malują.

W jaki sposób może rozliczyć się osoba prowadząca jednoosobową (indywidualną) działalność gospodarczą?

W ramach rozliczenia podatku dochodowego, Ustawodawca przewidział cztery formy opodatkowania dochodu.

 

Indywidualna działalność gospodarcza – jak rozliczyć się z US?

 

1. Opodatkowane według skali podatkowej: opodatkowany jest dochód 18% do 85. 528 złotych lub 32% od nadwyżki 85. 528 złotych w skali roku obrotowego.

Oznacza to, iż przy dochodzie 100. 000 złotych fiskus pobierze od nas 18% do kwoty 85. 528 złotych, zaś z pozostałych 14. 472 złotych odprowadzimy 32% podatku.

Należy zwrócić uwagę, iż pod pojęciem “dochodu” rozumiana jest nadwyżka przychodów nad kosztami.

Czyli przy zleceniu wartym 200 PLN i wydatku powiązanym ze zleceniem 50 PLN, dochód będzie stanowić kwotę 150 PLN;

2. Podatek liniowy: opodatkowany jest dochód jedną, stałą stawką 19%, niezależnie od kwoty dochodu.

Oznacza to, że fiskus pobierze od nas blisko 1/5 naszego dochodu niezależnie od tego, czy nasz dochód wyniesie 10.000 złotych, czy 1.000. 000 złotych.

W porównaniu do poprzedniej skali podatkowej, podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy wykazują dochód powyżej 100. 000 złotych;

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: i tutaj czeka na nas najważniejsza różnica. Opodatkowany jest bowiem przychód, a nie – jak w poprzednich dwóch przypadkach – dochód.

Stawka podatkowa jest uzależniona od rodzaju działalności gospodarczej. Np. działalność handlowa bez alkoholu: 3%, wybrane wolne zawody jak dziennikarz czy malarz: 20%.

Oznacza to w praktyce, że jeżeli malarz wycenił swój obraz na 10 tys. zł, ale na jego stworzenie wydał 1800 złotych, to podatek i tak będzie naliczony od 10. 000 PLN i płatność wyniesie 2 tys. zł.

Poniesione koszty nie będą uwzględnione jako forma ulgi dla przedsiębiorcy;

4. Karta podatkowa: najrzadziej spotykana forma rozliczeń, zarezerwowana wyłącznie dla wąskiego grona indywidualnych rzemieślników, np. kapelusznik, szewc.

Nie ma tutaj odgórnie narzuconych stawek czy kwot podatkowych, bowiem podatek ustala naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania rzemieślnika.

Podczas ustalania stawki podatkowej pod uwagę brane są takie czynniki jak na przykład ilość mieszkańców na terenie podległym danemu Urzędowi Skarbowemu czy rodzaj wykonywanego rzemiosła.

 

Indywidualna działalność gospodarcza i rozliczenie z US – podsumowanie

 

Przy zakładaniu działalności opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli opisane przez nas w punkcie 1) stanowi domyślną formę opodatkowania.

Przedsiębiorca może jednak zmienić formę opodatkowania przez złożenie specjalnego wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Należy jednak pamiętać, że można jej dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód w nowym roku.

Czyli jeżeli zaczniemy prowadzić działalność w czerwcu 2019 roku, to zmianę opodatkowania możemy zgłosić do 20 lipca 2019 roku, potem do 20 lutego 2020 roku, następnie do 20 lutego 2021 roku, i tak dalej – co roku.

Warto również skorzystać z usługi doradcy podatkowego. Taka osoba pozwoli dobrać najodpowiedniejszą dla nas stawkę w oparciu o dostarczone przez nas dane lub oszacowania.

Jak więc widać, rozliczanie się z US to nie taka straszna sprawa. Wystarczy tylko troszkę wiedzy, aby wszystko prawidłowo dopiąć na ostatni guzik.

A my z kolei możemy zająć się po prostu prowadzeniem biznesu i np. obmyślaniem skutecznych strategii marketingowych do jego promowania.